Algemene voorwaarden

 1. Algemeen
  Deze voorwaarden gelden voor iedere aanbieding, behandeling en transactie tussen I Do Beauty en een klant waarop I Do Beauty deze voorwaarden van toepassing heeft verklaard, voor zover van deze voorwaarden niet door partijen uitdrukkelijk en schriftelijk is afgeweken.

 

 1. Diensten
  De klant moet verhindering voor een dienst zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk 24 uur voorafgaande aan de afspraak telefonisch of per email aan I Do Beauty melden.

Na het ontvangen van dit bericht zal I Do Beauty dit bevestigen. Indien de klant deze verplichting niet of niet tijdig nakomt, is I Do Beauty gerechtigd om het gehele afgesproken bedrag aan de klant te berekenen. Indien de klant meer dan tien minuten later dan de afgesproken tijd in de praktijk komt, mag I Do Beauty de behandeling weigeren en het gehele afgesproken bedrag in rekening brengen. De klant is te allen tijde zelf verantwoordelijk voor het nakomen van de gemaakte afspraak

 1. Betaling
  I Do Beauty vermeldt alle prijzen van behandelingen zichtbaar op de website. De gemelde prijzen zijn inclusief btw, tenzij anders vermeld. Aanbiedingen in advertenties zijn geldig in de aangegeven looptijd en/of zolang de voorraad strekt. De klant dient direct na afloop van de behandeling de betaling van de behandeling en eventuele producten contant of per betaalverzoek te voldoen.

Bij een gemiste afspraak wordt het gehele bedrag in rekening gebracht. Wanneer een betaling niet wordt voldaan, volgt minimaal 1 herinnering. Als de betaling hierna nog niet voldaan is zal I Do Beauty de betaling uit handen geven aan een incassobureau. De daarbij behorende kosten zijn voor de klant. De gegevens van de klant zullen in dit geval gedeeld worden met een incassobureau. Indien er niet op tijd betaald wordt, heeft I Do Beauty het recht om toegang tot bepaalde diensten en/of producten op te heffen.

In het geval dat klant al eerder permanente make up heeft laten zetten is zij verplicht I Do Beauty vooraf het maken van een afspraak hiervan op de hoogte te stellen. In sommige gevallen is het niet mogelijk om een behandeling uit te voeren met oude permanente make up. In het geval dat dit vooraf niet wordt overlegd wordt het volledige bedrag in rekening gebracht.

De klant is verplicht om het volledige bedrag te betalen bij het maken van een afspraak en gaat hiermee akkoord. De klant is zelf verantwoordelijk voor het doornemen van alle communicatie en informatie met betrekking tot de dienst(en).

 

 1. Persoonsgegevens & privacy
  De klant voorziet I Do Beauty vóór de eerste behandeling van alle gegevens, waarvan I Do Beauty aangeeft dat deze noodzakelijk zijn of waarvan de klant redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het zorgvuldig uitvoeren van de behandelingen. I Do Beauty neemt de persoonlijke gegevens van de klant op in de administratie. I Do Beauty behandelt de vertrouwelijke gegevens van de klant. I Do Beauty zal gegevens van de klant niet verkopen of verhuren aan derden zonder schriftelijke toestemming vooraf van de klant.

 

 1. Geheimhouding
  I Do Beauty is verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die de klant heeft medegedeeld tijdens de behandeling. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de klant is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie. De geheimhouding vervalt indien, op grond van een wettelijke bepaling of een rechterlijke uitspraak, I Do Beauty verplicht is de vertrouwelijke informatie aan derden te verstrekken.

 

 1. Aansprakelijkheid
  I Do Beauty is niet aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, ontstaan doordat I Do Beauty is uitgegaan van door de klant verstrekte onjuiste en/of onvolledige informatie over relevante lichamelijke aandoeningen, medicijngebruik, werkzaamheden of vrijetijdsbesteding. I Do Beauty is niet aansprakelijk voor verlies, diefstal of beschadiging van persoonlijke eigendommen die de klant heeft meegenomen naar de salon.

 

 1. Beschadiging en diefstal
  I Do Beauty heeft het recht van de klant een schadevergoeding te eisen indien de klant meubilair, apparatuur, producten of ander eigendom beschadigt. I Do Beauty meldt diefstal altijd bij de politie. In de salon zijn er beveiligingscamera’s aanwezig.

 

 1. Klachten
  Indien de klant een klacht heeft over de behandeling of een product, moet deze zo spoedig mogelijk, doch binnen twee werkdagen na ontdekking gemeld worden aan I Do Beauty. I Do Beauty zal bij ontvangst van de melding een bevestiging sturen. I Do Beauty zal de klager binnen twee weken adequaat antwoord geven.

 

 1. Behoorlijk gedrag
  De klant behoort zich in de salon behoorlijk te gedragen volgens algemeen aanvaarde normen. Indien de klant na herhaaldelijke waarschuwingen onbehoorlijk gedrag blijft vertonen, heeft I Do Beauty het recht de klant de toegang tot de salon te weigeren zonder opgaaf van redenen.

 

 1. Beeldmateriaal
  Tijdens de behandeling wordt mondeling of schriftelijk gevraagd of de klant toestemming geeft voor het maken van foto’s en/of video’s. Deze worden gebruikt voor promotiedoeleinden. Indien er geen toestemming wordt gegeven zullen wij geen beeldmateriaal gebruiken van de klant.

 

 1. Communicatie
  I Do Beauty zal bij wijzigingen of vragen communiceren per mail of telefoon. De klant is zelf verantwoordelijk om dit in de gaten te houden.

Contact

I Do Beauty
Eemnesserweg 1
1251 NA Laren

06-46088964
info@idobeauty.nl

Ervaar de luxe en het gemak van wimperextensions en professioneel aangebrachte Permanente Make-Up!

Diensten die we aanbieden

Wimperextensions


Wij zetten binnen onze salon twee soorten wimperextensions, namelijk:

Russian Volume 2D-6D en One by One.

Permanente Make-Up


Elke vrouw wil er graag perfect verzorgd uit zien op ieder moment van de dag.

Onze Prijzen

Bij elders geplaatste permanente make-up worden de mogelijkheden tijdens een consult bepaald.

Eyeliner Infralash Onder €195
Eyeliner Infralash Boven €250
Eyeliner Infralash Boven & Onder €350
Wenkbrauwen Ombre / Powder €375
Lipliner €325
Full Lips / Lip Pigmentatie €395
Opvullen binnen 2 weken One By One €60
Opvullen binnen 3 weken One by One €70
Opvullen binnen 4 weken One by One €80
Nieuwe set One-by-One €95
Opvullen binnen 2 weken 2D – 6D Volume €60
Opvullen binnen 3 weken 2D - 6D Volume €70
Opvullen binnen 4 weken 2D - 6D Volume €80
Nieuwe set Russian Volume 2D - 6D Volume €95
Wimperextensions verwijderen €25

Na 4 weken opvullen wordt er een nieuwe set berekend.

* Let op! Voor het opvullen van werk van andere wimperstylistes wordt €10 extra gerekend op de normale prijs. Dit is eenmalig. Als u blijft opvullen bij I Do Beauty, betaalt u gewoon het normale tarief. Als de set van de andere wimperstyliste kwalitatief niet op te vullen is, worden de oude wimperextensions verwijderd en een nieuwe set geplaatst en berekend.

Touch-Up / Nabehandeling behandeling binnen 3 maanden (indien nodig)

Wenkbrauw Touch-up behandeling binnen 1 jaar

Wenkbrauw Touch-up behandeling binnen 2 jaar

Eyeliner Touch-up behandeling binnen 1 jaar

Eyeliner Touch-up behandeling binnen 2 jaar

Lipliner Touch-up behandeling binnen 2 jaar

Full Lips / Lip Pigmentatie Touch-up behandeling binnen 2 jaar

 

€125

€195

€250

€150

€195

€225

€300

 

   

De Touch-up behandelingsprijzen gelden voor klanten die daarvoor een PMU behandeling hebben gedaan bij I Do Beauty. De prijzen voor het opfrissen van PMU welke niet door ons zijn gezet, zijn onder voorbehoud. Per klant zal worden gekeken naar de kwaliteit van de PMU zoals de vorm en de kleur. Indien de benodigde behandeling gelijk is aan het zetten van een nieuwe PMU dan zal die prijs ook van toepassing zijn. Uiteraard wordt dit vooraf besproken.

Een Touch-up / nabehandeling tussen de 6 en 12 weken zal plaatsvinden indien er nog niet voldoende pigment is achtergebleven, dit is verschillend per persoon en huid. Bij elders geplaatste permanente make-up worden de kosten tijdens een consult bepaald. * Let op! Het kost extra als u meer dan 12 weken wacht om de eerste Touch-up / Nabehandeling te nemen.

   
Wenkbrauwen Shapen ( waxen & epileren ) €22
Wenkbrauwen RefectoCil verven €27
Wenkbrauwen Henna verven €27
Wenkbrauwen Deluxe ( waxen, epileren, stylen, Henna of RefectoCil verven ) €45
   
   
   
   

Klanten reviews

Dankzij Dominique kreeg ik vorige week de wimpers van mijn leven. Ze is een perfectionist en zet zich zo in om vrouwen er op hun best uit te laten zien. Tamara
By far the Best of the Best met wimpers. Perfectie is wat Do nastreeft. Als ik een cijfer zou mogen geven: een dikke 10 plus! Yes I Do ( Beauty) Corine
Beste wimperstyliste! Gaat erg secuur te werk altijd. Roksahr
Vandaag mijn wimpers laten doen bij I Do Beauty. Wat is ze professioneel en wat wordt het mooi! Ze laat je stralend de deur uit gaan en je voelt je weer op en top vrouw! Laura
Ik ben tot nu toe twee keer I Do Beauty geweest en ik ben helemaal weg van haar! Ik vertelde het idee van wat ik wilde en ze creëerde precies de eyeliner zoals ik wilde. Ik word voortdurend gecomplimenteerd. Sterk aanbevolen! Nicole
Dankjewel voor mijn nu langere en vollere wimpers! Ben er erg blij mee, mijn ogen lijken meer ‘open’. Ik krijg complimentjes dat ik er uitgerust uit zie. Dominique neemt echt de tijd voor zowel de eerste set als het opvullen. De wimpers blijven goed zitten en ik zie helemaal geen lijmrestjes, super netjes gezet. Helemaal blij met mijn nieuwe set. Nathalie
Paar weken geleden heb ik de stap gezet en permanente wenkbrauwen make up te nemen. Had ik het maar veel eerder gedaan. Het is zo natuurlijk en mooi geworden. Nooit meer opmaken zelf. Ook een mooie lift van de wenkbrauw, super! Dominique je bent de beste. Ljuba
Bellen
Navigeren